FOTOWOLTAIKA
BAZA WIEDZY

iMigo-Fotowoltaika-instalacje - tel.: 510 939 192
iMigo-Fotowoltaika-szkolenia - tel.: 510 939 140 facebook
 « wróć 

Ulga podatkowa do 53 tys. zł - m.in. na fotowoltaikę dla osób fizycznych

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?


Z ugi może skorzystać podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, "będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi.


Jakie wydatki są kwalifikowane do ulgi podatkowej?Materiały budowlane i urządzenia:
 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwofo towoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz zsystemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej, np.:okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jaka będzie wysokość ulgi od podatku?


Ustawa zakłada, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 53 tys. zł (wartość instalacji). Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat.


Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podatnik może dokonywać odliczeń w kolejnych latach podatkowych, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek kwalifikowany.Przykład:

Inwestycja w PV - 30 000,00

Dochód roczny podatnika PIT -36 000,00

Bez odliczenia PV zapłaciłby :

do opodatkowania - 36 000 x 18% = podatek 6 480,00

Z odliczeniem PV zapłaciłby podatku:

36 000,00
- 30 000,00
…………………
do opodatkowania:
6 000,00 x 18% = podatek 1080,00

Różnica
6 480,00
-1 080,00
……………
5 400,00


Podsumowując, płatnik pomniejszy o całą kwotę 30 000,00 (wartość inwestycji wPV) swoją podstawę obliczenia podatku, a w efekcie nie odda fiskusowi 6 480,00 tys. zł (wg 18% stawki podatku), tylko 1 080,00 czyli zaoszczędzi 5400,00 zł (30 000*18%) co oznacza, że koszt termomodernizacji (z kieszeni) wyniesie nie 30 000,00 a 24 600,00 (30 000,00 – 5 400,00)

 

 
Ulga podatkowa do 53 tys. zł - m.in. na fotowoltaikę dla osób fizycznych
strzałka do góry